Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 260214 afwijzing twee van de verzoeken zo voor de hand, dat het indienen volstrekt onnodig was; toegewezen 18 uur x € 255,00, totaal € 5.887,13

Rb Gelderland 260214 whiplash biodynamische boer; geen overeenstemming mbt uitgangspunten berekening VAV; verzoeken niet geschikt voor deelgeschil;
- hoogte investeringen van € 280.000 voor terugdringen arbeidsongeschiktheid niet gerechtvaardigd door te verwachten schadeomvang;
- afwijzing twee van de verzoeken zo voor de hand, dat het indienen volstrekt onnodig was; toegewezen 18 uur x € 255,00, totaal € 5.887,13

5.13.

Tot slot dienen op grond van artikel 1019aa Rv de kosten begroot te worden. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12). 
De afwijzing van de eerste twee verzoeken lag zo voor de hand, dat het indienen van die verzoeken volstrekt onnodig en onterecht dient te worden geoordeeld. De kosten die in verband staan met deze twee verzoeken worden derhalve niet betrokken in de begroting van de kosten.
Mede in aanmerking genomen de dubbele redelijkheidstoets oordeelt de rechtbank dat kosten voor rechtsbijstand begroot kunnen worden op 18 uur tegen een uurtarief van € 255,00 (= € 4.590,00), dit is € 5.887,13 inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw. Tevens zal worden toegewezen het griffierecht van € 274,00.00.

5.14.
Gelet op onder meer de lange duur van het schaderegelingstraject, de complexiteit van de zaak zoals verwoord onder 5.2 en het gemis aan vertrouwen over en weer geeft de rechtbank partijen in overweging om door middel van mediation te trachten tot een oplossing te komen. Mediation biedt de mogelijkheid om vanuit een ander perspectief - dat wellicht meer recht doet aan de zaak – partijen tot elkaar te brengen. ECLI:NL:RBGEL:2014:1324