Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Limburg 190416 kosten gevorderd obv 33 uur, begroot obv 20 uur; totaal € 5.780

Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport;
- omvang bgk niet redelijk vanwege overdracht zaak aan nieuwe advocaat; halvering bgk nieuwe advocaat;
- kosten gevorderd obv 33 uur, begroot obv 20 uur; totaal € 5.780

3.12. Ten aanzien van de verzoeken sub 4 en 6 Overweegt de rechtbank het volgende. Nu de aansprakelijkheid van Atrium niet vaststaat, kan zij niet worden veroordeeld tot betaling van de gevorderde buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten. Inzoverre moeten de verzochte kostenveroordelingen worden afgewezen. Echter, op grond van artikel 1019aa Rv moeten deze kosten wel worden begroot, tenzij het deelgesehil volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. 

3.13. Atrium stelt dat ook een kostenbegroting achterwege moet blijven, omdat het deelgeschil volstrekt onnodig, dan wel onterecht is ingesteld, nu er geen sprake is van een deelgeschil. 

3.14. Uit het hierboven onder 3.2. overwegene volgt dat naar het oordeel van de rechtbank wél sprake is van een deelgeschil, zodat op die grond niet kan worden gezegd dat het deel geschil volstrekt onnodig, dan wel onterecht is ingesteld. 

3.15. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten heeft Atrium aangevoerd dat deze kosten niet in redelijkheid zijn gemaakt en de omvang daarvan ook niet redelijk is. Derhalve stelt Atrium zich op het standpunt dat de begroting van die kosten achterwege moet blijven, althans dat deze kosten op nihil moeten worden gesteld. 

3.16. De rechtbank acht buitengerechtelijke kosten in deze, gelet op de aard en het belang van het geschil, niet onredelijk gemaakt. Wel is de rechtbank van oordeel dat de omvang van de buitengerechtelijke kosten niet redelijk is, nu X de behandeling van haar zaak heeft overgedragen aan een nieuwe advocaat, en aannemelijk is dat aldus dubbele kosten zijn gemaakt, daar de nieuwe advocaat zich allicht ook eerst in de zaak heeft moeten inlezen. De daarmee gemoeide kosten moeten voor rekening van X blijven. Hoeveel kosten daardoor dubbel zijn gemaakt, is ook bij benadering niet te zeggen. De rechtbank zal de buitengerechtelijke kosten van X huidige advocaat in redelijkheid halveren tot € 2.294,25. De totale buitengerechtelijke kosten worden derhalve begroot op € 11.434,87. 

3.17. Ten aanzien van de gevorderde gerechtelijke kosten heeft Atrium aangevoerd dat het aantal gedeclareerde uren (33) bovenmatig is, te meer gelet op het feit dat van een vaardig LSA-advocaat mag worden verwacht dat deze zijn specialistische kennis en ervaring efficiënt inzet en in minder tijd een deelgeschil voorbereidt en voert. 

3.18. De rechtbank is met Atrium van oordeel dat het aantal door Atrium gedeclareerde aantal uren bovenmatig is en zal dat aantal in redelijkheid stellen op 20. Ter zake de gerechtelijke kosten begroot de rechtbank deze kosten op € 5.780,-- (inclusief een opslag van 6% wegens kantoorkosten en inclusief 21% btw). 

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2016/rb-limburg-190416