Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-Nederland 061217 kosten gevorderd € 7.310,82; strikt genomen zou verzoekster zelfs in kosten kunnen worden veroordeeld, compensatie kosten vanwege vordering in bodemzaak

Rb Midden-Nederland 061217whiplash; afwijzing deelgeschil; bodemprocedure aangekondigd t.t.v. indiening verzoekschrift;
kosten gevorderd € 7.310,82; strikt genomen zou verzoekster zelfs in kosten kunnen worden veroordeeld, compensatie kosten vanwege vordering in bodemzaak

4.5.

De deelgeschilprocedure is zo zeer verbonden met een afdoening buiten rechte, dat de met de deelgeschilprocedure gemoeide kosten in beginsel ook worden beschouwd als buitengerechtelijke kosten: begroot op de voet van artikel 6:96 lid 2 BW en, mits aan de dubbele redelijkheidstoets wordt voldaan, in aanmerking komend voor volledige vergoeding door de aansprakelijke partij. In dit geval bestaat daarvoor geen aanleiding. De deelgeschilprocedure was in deze zaak immers niet de aangewezen procedure, althans niet (meer) op dit moment, zodat niet kan worden geoordeeld dat [verzoekster] daarvoor in redelijkheid kosten heeft kunnen maken, waarin ASR zou moeten worden veroordeeld. Onder deze omstandigheden zou [verzoekster] strikt genomen zelfs in de kosten kunnen worden veroordeeld, maar nu ASR, om [verzoekster] tegemoet te komen, in de bodemzaak compensatie van de kosten heeft gevorderd, zal de rechtbank daar ook nu toe overgaan. ECLI:NL:RBMNE:2017:6286