Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-Nederland 131113 kosten gevorderd 32,08 uur x € 255,00 + 6%, totaal € 8.672,00; toegewezen obv 15 uur, totaal € 4.054,50

Rb Midden-Nederland 131113 whiplash; verzoek voorschot afgewezen omdat voor causaal verband medisch onderzoek nodig is;
- kosten gevorderd 32,08 uur x € 255,00 + 6%, totaal € 8.672,00; toegewezen obv 15 uur, totaal € 4.054,50

 

4.7. De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid I R v de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. 
[BETROKKENE] maakt aanspraak op een bedrag van € 8.672,00, (blijkens de uitleg ter zitting wordt vergoeding gevraagd van een aantal uren van 32,08, waarbij een uurtarief van € 255,00 te vermeerderen met 6 kantoorkosten wordt gehanteerd). ASR stelt zich kort gezegd op het standpunt dat het aantal bestede uren heel hoog is en daarom de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. Zij heeft geen (afzonderlijk) verweer gevoerd tegen het uurtarief. De onderhavige zaak betreft naar het oordeel van de rechtbank een voor wat betreft de omvang en complexiteit ervan beperkt deelgeschil. Het aan het deelgeschil bestede en opgegeven aantal uren is daarmee naar het oordeel van de rechtbank niet in overeenstemming. De met de opstelling van het verzoekschrift en de verdere behandeling van de zaak gemoeide, redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW zullen door de rechtbank worden begroot op 15 uren xe 255,00 exclusiefkantoorkosten, derhalve op € 4.054,50 inclusief kantoorkosten, te vermeerderen met het door [BETROKKENE] betaalde griffierecht van € 842,00. ASR zal tot betaling daarvan aan [BETROKKENE] worden veroordeeld. www.wetdeelgeschillen.info