Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-NL 050615 kosten gevorderd en toegewezen € 9.787,78 incl BTW en griffierecht

Rb Midden-NL 050615 whiplash; causaal verband aangenomen obv 6 jaar oud expertiserapport; VAV niet begroot obv onderzoeken ihkv AOV;
- voor een deskundigenbericht is in een deelgeschil geen plaats, nu dit naar zijn aard tijdrovend en duur zal zijn
- kosten mbt voorlopig deskundigenbericht beschouwd als kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid; BGK volledig toegewezen; 
- kosten gevorderd en toegewezen 
€ 9.787,78 incl BTW en griffierecht

4.8.

Tot slot dient de rechtbank op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten. Ook hiervoor dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Het aan het deelgeschil bestede en opgegeven aantal uren is naar het oordeel van de rechtbank in overeenstemming met de omvang en complexiteit van het onderhavige deelgeschil en ook het gehanteerde tarief acht de rechtbank niet bovenmatig. De vergoeding zal dan ook worden begroot zoals verzocht, waarbij bij gebreke van verweer op dat punt ook de verzochte betaling op de bankrekening van de advocaat van [verzoeker] zal worden toegewezen. ECLI:NL:RBMNE:2015:4696