Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-NL 181213 kosten gevorderd 29 uur x 250,-- + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen obv 20 uren x 250,- + 6% + 21%, totaal 6.676,--

Rb Midden-NL 181213 whiplash artsenbezoeker; cv aangenomen; beantwoording beperkingenvraag vraagt meer dan rapport bza;
- niet overleggen patientenkaart wordt niet tegengeworpen nu huisarts verklaart dat slachtoffer voor ongeval niet bekend was met hoofdpijnklachten; 
- kosten gevorderd 29 uur x 250,-- + 6% + 21% + griffierecht; toegewezen obv 20 uren x 250,- + 6% + 21%, totaal 6.676,--

Kosten deelgeschil

4.12. De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW te hanteren: zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn.
[VERZOEKSTER] maakt aanspraak op een bedrag van 9.298,-- inclusief BTW (29 uur x 250,-- = 7.250,--, vermeerderd met 6% kantoorkosten, 21% BTW en 263,-- aan griffierecht).
ASR stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat zowel het aantal bestede uren als het gehanteerde uurtarief te hoog is. In verband met de aard en complexiteit van dit deelgeschil, het ontbreken van een gedetailleerde declaratiespecificatie en in relatie tot het gehanteerde (niet op voorhand bovenmatige) uurtarief zal de rechtbank de kosten van het opstellen van het verzoekschrift en de verdere behandeling van deze zaak begroten op 20 uren x 250,-- exclusief kantoorkosten en BTW, zijnde 6.413,-- inclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW en te vermeerderen met het door [VERZOEKSTER] betaalde griffierecht van 263,- -. Een bedrag van 6.676,-- zal als kostenveroordeling worden uitgesproken in het dictum van deze beschikking. De gevorderde wettelijke rente daarover zal worden toegewezen met inachtneming van de hierna te bepalen termijn. www.wetdeelgeschillen.info (inclusief scanfouten), ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBMNE:2013:7649