Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-NL 270214 gevorderd en begroot op € 4.744,98 + 21% + 6% + griffierecht

Rb Midden-NL 270214 na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger; aansprakelijkheid mbt eerste kind erkend, mbt tweede afgewezen; 
oordeel over verweer inhoudende dat schade als gevolg van de geboorte van een gezond kind niet te duiden is als schade door dood of letsel.
- gevorderd en begroot op € 4.744,98 + 21% + 6% + griffierecht

Kosten deelgeschil

4.12.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn.

4.13.
[eiseres] maakt aanspraak op een bedrag van € 4.744,98 ex BTW te vermeerderen met het griffiegeld. Het Ziekenhuis c.s. heeft geen verweer gevoerd tegen het aantal uren, terwijl zij met betrekking tot het uurtarief aanvoert dat het bovenmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk dat [eiseres] wat betreft deze procedure juridische bijstand heeft ingeroepen en is voldoende onderbouwd hoe de declaratie van de juridische kosten is opgebouwd. De rechtbank ziet geen aanleiding om het uurtarief te matigen. De kosten verband houdende met de zitting heeft [eiseres] echter voldoende onderbouwd.

4.14.
Op grond van het voorgaande begroot de rechtbank de kosten van het deelgeschil op een bedrag van € 4.744,98 exclusief BTW te vermeerderen met 6 % kantoorkosten en het door [eiseres] betaalde griffierecht van € 274,--. Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, zal de rechtbank de kosten slechts begroten en niet tevens een veroordeling tot betaling daarvan uitspreken.ECLI:NL:RBMNE:2014:784