Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 070317 Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.663,88

Rb Noord-Holland 07031Deelgeschil. Werknemer valt van trap bij naar boven tillen bureaustoel. Werkgever aansprakelijk. 
-Kosten gevorderd en toegewezen: € 5.663,88

4.7. Gelet op de uitslag van de procedure komen de proceskosten voor rekening van verweerders. De kosten van deze verzoekschriftprocedure worden, voor wat betreft het salaris van de gemachtigde van X, tot op heden ex art. 1019aa lid I Rv begroot op € 5.663,88 (15 uur en 50 minuten, plus 2 uur voor de mondelinge behandeling, op basis van een uurtarief van € 250,--, vermeerderd met 5 kantoorkosten en 21% btw). De urenspecificatie is door de gemachtigde van X op de zitting overgelegd, terwijl in de pleitnota van deze gemachtigde de verdere berekening is te vinden. De kantonrechter is van oordeel dat deze kosten, die door verweerders (deels) zijn betwist, niet onredelijk voorkomen, noch qua hoogte noch qua onderbouwing van het aantal uren. Het gaat om een letselschadeprocedure, welke procedure als redelijk complex kan worden aangemerkt.

ECLI:NL:RBNHO:2017:1759