Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 160517 kosten gevorderd en begroot obv 14,9 x € 235,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.779,03

Rb Noord-Holland 160517 deelgeschil ontvankelijk ondanks gegeven dat hoogte smartengeld laatste geschilpunt is bij zelfdoding na bedrijfsongeval; 
- zelfdoding na bedrijfsongeval; vraag of psychische schade (geheel) aan ongeval moet worden toegerekend vereist nadere bewijslevering

- kosten gevorderd en begroot obv 14,9 x € 235,- + 6% + 21% + griffierecht, totaal € 4.779,03

Kosten van de deelgeschilprocedure

4.10
Verzoekster heeft verzocht Aegon te veroordelen in de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv en deze te begroten op 14,9 uur á € 235,-, verhoogd met 6% kantoorkosten en 21% btw. De rechtbank gaat ervan uit dat verzoekster zodoende heeft bedoeld te verzoeken de kosten te begroten op een bedrag van € 4.491,03.

4.11
Ook als een verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, dient de rechtbank de kosten te begroten. Dit is alleen anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Dat is niet het geval. Het was heel goed denkbaar dat tijdens, door of na behandeling van dit geschil voor de deelgeschilrechter partijen tot een definitieve overeenstemming zouden komen. Daartoe zijn tijdens de zitting ook aanzetten gedaan. Het was daarom redelijk om dit deelgeschil te starten en de kosten van verzoekster zullen daarom worden begroot.

4.12
Aegon heeft ter zitting verklaard dat zij de kosten en het tarief niet bovenmatig acht. 
De rechtbank houdt bij de begroting rekening met de volgende factoren.
Het gaat hier om een complexe zaak, maar van betrekkelijk geringe omvang. Gelet op de aard van de zaak (vaststelling oorzakelijk verband tussen ongeval en schade), de ervaring van de raadsman van verzoekster en het financieel belang van de zaak, acht ook de rechtbank de in rekening gebrachte uren en het uurtarief redelijk. Het verzochte zal daarom worden toegewezen.

4.13
De (mate van) aansprakelijkheid van Aegon voor de gestelde psychische schade staat nog niet vast. Daarom is er geen grond voor een veroordeling tot betaling van de begrote kosten, zodat het verzoek daartoe zal worden afgewezen. ECLI:NL:RBNHO:2017:5517