Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 211113 gevorderd 26,42 uur x € 265,= + 6% en 21%; toegewezen obv 20 uur, totaal € 7.071,78

Rb Noord-Holland 211113 whiplash; nav rapporten neuroloog, neuropsycholoog en psychiater juridisch causaal verband aangenomen;
- gevorderd 26,42 uur x € 265,= + 6% en 21%; toegewezen obv 20 uur, totaal € 7.071,78

4.10 De rechtbank zal, gelet op het voorgaande, bepalen dat de volledige proceskosten van X voor rekening van Univé komen, en zal deze ook begroten. Nu de aansprakelijkheid van Univé vast staat, zal de rechtbank Univé bovendien veroordelen tot betaling van de proceskosten aan X. 

4.11 X heeft het bedrag aan proceskosten aanvankelijk voorlopig begroot op € 6.797,78 op basis van 20 uur werkzaamheden tegen een uurtarief van € 265,= plus 6 kantoorkosten en 21 procent BTW. X heeft het begrote aantal uren ter zitting uitgebreid naar 26,42. Univé heeft zich niet verzet tegen het uurtarief van € 265,= per uur plus 6 kantoorkosten en 21 BTW. De rechtbank zal dat tarief daarom als uitgangspunt nemen. Univé heeft zich wel verzet tegen hef door Univé genoemde aantal uren. De rechtbank oordeelt ten aanzien van het aantal uren als volgt. De aansprakelijkheid staat vast en het geschil is overzichtelijk en inhoudelijk weinig complex. Gelet daarop komt de rechtbank het (aanvankelijk begrote) aantal uren van 20 uur redelijk voor. De rechtbank ziet geen aanleiding om meer uren toe te kennen. Univé zal ook worden veroordeeld in de door X betaalde griffierechten van € 274,00. Uit het voorgaande volgt dat de totale proceskosten van X zullen worden begroot op het bedrag van € 7.071,78. 

4.12 X heeft verzocht dat deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De rechtbank ziet hiervoor geen aanleiding. Tegen deze beschikking staat immers geen hogere voorziening open (artikel 1019bb Rv). 

Met dank aan mr. J.G. Keizer, SAP Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2013/rb-noord-holland-211113