Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 220115 kosten gevorderd 34,5 x € 190,-- + 21%, totaal € 8.008,55; toegewezen € 6.050,-- incl BTW

Rb Noord-Holland 220115 psychisch letsel na vermenging behandelrelatie psychiater met professionele en persoonlijke relatie; omkeringsregel toegepast; € 5.000 smartengeld;
- kosten gevorderd 34,5 x € 190,-- + 21%, totaal € 8.008,55; toegewezen € 6.050,-- incl BTW

kosten deelgeschil

4.17
Nu [verzoekster] ter zake van de aansprakelijkheidsvraag in het gelijk is gesteld, zal worden overgegaan tot begroting van de kosten van het deelgeschil en ook tot veroordeling tot betaling ervan.

4.18
Bij de begroting van de kosten aan de zijde van [verzoekster] dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Mr. Visser heeft in haar verzoekschrift de kosten voor het opstellen van het verzoekschrift, correspondentie, bestuderen verweerschrift, concipiëren pleitnota, voorbereiding mondelinge behandeling, mondelinge behandeling zelf, reistijd en overleg met [verzoekster] aanvankelijk begroot op een bedrag van € 3.525,50 inclusief BTW, uitgaande van 15 uur werk. In haar pleitnota heeft zij gesteld dat zij in totaal € 8.008,55 aan kosten heeft gemaakt. Daarbij is zij uitgegaan van een totale tijdsbesteding van 34,5 uur tegen een uurtarief van € 190,--, te vermeerderen met 21% BTW. Daarnaast wordt vergoeding verzocht voor het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 77,--.

4.19
De rechtbank gaat, gelet op al het voorgaande, voorbij aan het verweer van [verweerder] dat niet moet worden begroot omdat [verzoekster] zich tot de deelgeschillenrechter heeft gewend wetende dat ze geen schade heeft geleden.

4.20 
verweerder] heeft geen bezwaar tegen het tarief, maar wel tegen het aantal uren en tegen het feit dat mr. Visser reistijd naar de mondelinge behandeling volledig telt als declarabele tijd. De rechtbank acht het uurtarief ook redelijk. De rechtbank acht het aantal uren, gelet op de aard en complexiteit van het deelgeschil, disproportioneel hoog en zal de kosten begroten op een totaalbedrag van € 5.000,-- exclusief 21% BTW, dat wil zeggen € 6.050,-- inclusief BTW. Dit is inclusief reistijd. Met het griffierecht erbij komt dit op een totaal bedrag van € 6.127,--.

4.21
De rechtbank ziet geen aanleiding om aan de veroordeling tot betaling een termijn van twee weken te verbinden, zoals [verzoekster] verzoekt, nu [verzoekster] dit deel van het verzoek niet heeft onderbouwd. ECLI:NL:RBNHO:2015:876