Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 241116 kosten gevorderd en toegewezen obv 15,2 uur x € 240,- + kantoorkosten + griffierecht, totaal € 4.110,00

Rb Noord-Holland 241116 deelgeschil tzv BGK; verweren tzv ontvangst brieven, overname, en 40 minuten in telefoonmenu verworpen; tzv contacten ongevallenverz. toegewezen;
- kosten gevorderd en toegewezen obv 15,2 uur x € 240,- + kantoorkosten + griffierecht, totaal € 4.110,00

kosten deelgeschil 

4.19. Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt te begroten. Dit is alleen anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Nu de zaak inhoudelijk is behandeld en X in het gelijk is gesteld, is, anders dan het Achmea c.s. betoogt, van een overbodig deelgeschil geen sprake. De rechtbank zal daarom overgaan tot begroting van de kosten van deze procedure. 

4.20. Mr. Klungers voert aan € 4.110,00 aan kosten te hebben gemaakt. Daarbij is hij uitgegaan van 15 uur en 10 minuten à € 240,- per uur exclusief kantoorkosten en het betaalde griffierecht van € 288,00. Achmea c.s. heeft zich niet verzet tegen dit bedrag. 

4.21. De rechtbank overweegt dat bij de begroting van de kosten aan de zijde van X de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd dient te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. De rechtbank acht het aantal uren en uurtarief voldoende gespecificeerd en alleszins redelijk en zal deze daarom overnemen. Gezien het voorgaande begroot de rechtbank de kosten op het bedrag van € 4.110,00. 

4.22. Nu Achmea c.s. namens Deen de aansprakelijkheid heeft erkend, zal de rechtbank Achmea c.s. veroordelen tot betaling van dit bedrag aan X. 

4.23. Het verweer van Achrnea c.s. dat X, in geval zijn verzoek wordt toegewezen, bewijzen moet laten zien van betaling van de declaraties van mr. Klungers wordt verworpen. Dat Achrnea c.s. is gehouden deze kosten te vergoeden staat los van de vraag of en wanneer X zijn rekening aan mr. Klungers betaalt. Aan de orde is slechts of X het bedrag verschuldigd is aan mr. Klungers. Dat staat niet ter discussie. 

Met dank aan mr. E.F. Klungers, Boddaert Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2016/rb-noord-holland-241116