Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-Holland 270815 kosten gevorderd 13 uur x € 275,00 + 5% + 21%, toegewezen obv 11 uur x € 275,00 + griffierecht

Rb Noord-Holland 270815 supermarkt aansprakelijk voor mishandeling klant door cassière; functioneel verband met werkzaamheden; 
- tzv bijdrage voorschot BGK aan totstandkoming VSO onvoldoende gesteld;
- kosten gevorderd 13 uur x € 275,00 + 5% + 21%, toegewezen obv 11 uur x € 275,00 + griffierecht

5.6.

Op grond van artikel 1019aa Rv dient de kantonrechter de kosten van deze procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Bij de begroting van de kosten dient de kantonrechter de dubbele redelijkheidstoets te hanteren: zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakt kosten moeten redelijk zijn. [verzoekster] maakt aanspraak op een bedrag van € 3.025,00 (te weten 11 uur bij een uurtarief van € 275,00). Ter zitting heeft [verzoekster] verzocht dit bedrag te vermeerderen met 2 uur ad € 275,00 en het daarbij het gehanteerde uurtarief van € 275,00 te vermeerderen met 5% kantooropslag en 21% btw. De kantonrechter acht het redelijk dat [verzoekster] haar advocaat heeft ingeschakeld maar vindt het uurtarief indien dit wordt vermeerderd met kantooropslag en btw, en daarbij het aantal uren vermeerderd wordt met 2, gelet op de aard en de complexiteit van de zaak niet redelijk. De kantonrechter zal de kosten van deze procedure aan de zijde van [verzoekster] dan ook begroten op € 3.103,00 (€ 3.025,00 (te weten 11 uur x € 275,00) vermeerderd met griffierecht ad € 78,00). ECLI:NL:RBNHO:2015:10003