Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 021213 gevorderde kosten van € 10.677,17 niet gemotiveerd betwist; toegewezen

Rb Oost-Brabant 021213 dwarsleasie na ongeval op glijbaan; te snel na voorganger starten is onzorgvuldig; voorschot van € 100.000,- toegewezen;
- gevorderde kosten van € 10.677,17 niet gemotiveerd betwist; toegewezen

4.11.

[verweerder] verzoekt onder 3 de rechtbank voorts om de kosten van het deelgeschil op de voet van artikel 1019aa, lid 1 Rv te begroten op het bedrag van € 10.677,17, met veroordeling van ASR tot betaling van deze kosten. Dit bedrag is onderbouwd met de ter zitting door [verweerder] overgelegde pro forma declaratie van mr. Vermeulen en omvat mede het door [verweerder] betaalde griffierecht.
ASR c.s. maakt bezwaar tegen dit verzoek, primair omdat zij van mening is dat zij niet aansprakelijk is voor het ongeval. Subsidiair heeft ASR c.s. erop gewezen dat de kosten moeten voldoen aan de zogenoemde “dubbele redelijkheidstoets”.

4.12.
De rechtbank overweegt als volgt. Het primaire verweer van ASR c.s. faalt, nu op grond van het voorgaande vaststaat dat [verzoeker 2] aansprakelijk is voor de door [verweerder] geleden schade. Verder heeft ASR c.s. weliswaar gesteld dat moet worden voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets, maar ASR c.s. heeft daaraan in het voorliggende geval geen concrete invulling gegeven. Ook nadat [verweerder] ter zitting zijn pro forma declaratie in het geding heeft gebracht, heeft ASR c.s. niet - laat staan: onderbouwd - gesteld dat de op deze declaratie genoemde werkzaamheden en kosten de dubbele redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan. Het verweer van ASR c.s. faalt derhalve.
Ook overigens ziet de rechtbank geen grond om de kosten van het deelgeschil op een lager bedrag te begroten dan het door [verweerder] verzochte bedrag van € 10.677,17.
Nu de aansprakelijkheid van ASR c.s. vaststaat, zal het verzoek van [verweerder] om ASR in deze kosten van het deelgeschil te veroordelen, worden toegewezen.
Bij het voorgaande merkt de rechtbank nog op dat de omstandigheid dat ASR c.s. de deelgeschilprocedure is begonnen, niet met zich brengt dat de kosten van [verweerder] samenhangend met zijn verweer tegen het verzoek van ASR c.s. niet in de onderhavige begroting en kostenveroordeling kunnen worden betrokken. Uitgangspunt in de deelgeschilprocedure is immers dat de persoon die schade door dood of letsel lijdt - het slachtoffer, in casu [verweerder] - de kosten van de deelgeschilprocedure niet zelf hoeft te dragen. Er zijn geen redenen aangevoerd of gebleken op grond waarvan in deze procedure van dat uitgangspunt moet worden afgeweken. ECLI:NL:RBOBR:2013:6750