Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 050314 gevorderd en begroot 14,5 uur x € 220,- + 5%, totaal € 4.326,90

Rb Oost-Brabant 050314 letsel brandweerman na explosie gasfles in brandende schuur; hoge drempel aansprakelijkheid; eigenaar schuur niet aansprakelijk;
- gevorderd en begroot 14,5 uur x € 220,- + 5%, totaal € 4.326,90

Kosten deelgeschil

4.10.
Gelet op de afwijzing van de verzoeken sub 1 en 2, zal de sub 3 verzochte kostenveroordeling eveneens worden afgewezen.

4.11.
[X] vraagt de rechtbank ten slotte zijn kosten te begroten als bedoeld in artikel 1019aa Rv. In het verzoekschrift heeft zijn advocaat die kosten berekend op € 4.326,90 (inclusief het griffierecht ad € 274,-), uitgaande van een uurtarief van € 220,-, te verhogen met 5% kantoorkosten en 21% btw. Hij rekent in totaal 14,5 uur:
dossierstudie 4,0 uur
overleg met cliënt 1,0 uur
opstellen verzoekschrift 3,0 uur
bestuderen verweerschrift 2,0 uur
behandeling verzoekschrift 3,0 uur
reistijd 1,5 uur.

4.12.
Mevrouw [B] heeft geen verweer gevoerd tegen de omvang van de genoemde kosten, maar stelt dat (ook) een begroting van de kosten niet aan de orde is omdat het verzoek volstrekt onnodig c.q. onterecht is ingesteld. Dit standpunt deelt de rechtbank niet. Mede gelet op hetgeen [X] in zijn verzoekschrift heeft aangevoerd, kan het door hem ingediende verzoekschrift immers niet als bij voorbaat volstrekt onnodig of kansloos worden beschouwd.

4.13.
De rechtbank zal de kosten, conform de opgave van mr. Aarts, begroten op een bedrag van € 4.326,90, nu mevrouw [B] tegen deze opgave geen bezwaar heeft gemaakt en de rechtbank ook overigens geen grond ziet om kosten van dit deelgeschil op een lager bedrag te begroten. Voor de goede orde merkt de rechtbank nog op dat het begrote bedrag uitsluitend verschuldigd zal zijn indien de aansprakelijkheid van mevrouw [B] alsnog in rechte komt vast te staan. ECLI:NL:RBOBR:2014:721