Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 070515 kosten gevorderd € 2.209,40 plus griffierecht, kosten niet begroot; volgt compensatie van proceskosten

Rb Oost-Brabant 070515 arbeidsongeval met rolcontainer; leent zich niet voor behandeling in deelgeschil wegens onduidelijkheid toedracht;
- kosten gevorderd € 2.209,40 plus griffierecht, kosten niet begrootvolgt compensatie van proceskosten

4.8.
De omstandigheid dat [werknemer] in deze deelgeschilprocedure in het ongelijk wordt gesteld of althans de door hem verzochte beslissing niet wordt toegewezen, staat op zichzelf aan een begroting van kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv niet in de weg. Vereist is wel dat kosten zijn gemaakt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat en die kosten tevens in een zodanig verband daarmee staan dat zij aan de daarvoor aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend (vgl. HR 11 juli 2003, NJ 2005/50).
Dat daarvan sprake is, is in het kader van de onderhavige procedure nog onvoldoende vast komen te staan. Het verzoek tot het begroten van de kosten op grond van artikel 1019aa Rv zal daarom worden afgewezen.

4.9.
De kantonrechter oordeelt gronden aanwezig de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. ECLI:NL:RBOBR:2015:2746