Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 220416 kosten gevorderd en toegewezen obv 6 uur, totaal € 1.493,00 inclusief BTW en griffierecht

Rb Oost-Brabant 220416 wg-er aansprakelijk voor ongeval productiemedewerker met onbeschermde persmachine; vordering tijdig gestuit 
- kosten gevorderd en toegewezen obv 6 uur, totaal € 1.493,00 inclusief BTW en griffierecht

3.8.

In het verzoekschrift verzoekt [verzoeker] voorts de kosten van onderhavig verzoek zoals bedoeld in artikel 1019aa Rv te begroten.
De kantonrechter dient daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Of het redelijke kosten zijn, hangt af van de vraag of het redelijk is dat die kosten zijn gemaakt én of de hoogte van deze kosten redelijk is.
De gemachtigde van [verzoeker] heeft in zijn verzoekschrift gesteld dat de kosten voor deze procedure € 1.415,00 bedragen (inclusief BTW). Uit die specificatie blijkt dat er in deze zaak in totaal 6 uur werkzaamheden zijn verricht tegen een uurtarief van € 195,00.
De kantonrechter is van oordeel dat het redelijk is dat deze kosten door [verzoeker] zijn gemaakt. De hoogte van het door de gemachtigde van [verzoeker] becijferde bedrag komt de kantonrechter, gelet op de hoogte van het uurtarief en de totale omvang van de werkzaamheden, eveneens redelijk voor. Bij voornoemde kosten van de procedure ad € 1.415,00 zal tevens het door [verzoeker] betaalde griffierecht ad € 78,00 worden opgeteld.
Deze optelling levert in totaal een bedrag op van € 1.493,00 inclusief BTW (€ 1.415,00 + € 78,00).

3.9.
Nu, zoals hiervoor is overwogen, Van Thiel aansprakelijk is voor de schade die [verzoeker] tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Van Thiel heeft opgelopen, zal de kantonrechter Van Thiel veroordelen tot betaling aan [verzoeker] van de hiervoor genoemde kosten van deze procedure. ECLI:NL:RBOBR:2016:1940