Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Oost-Brabant 311014 gevorderd obv 8 x € 265,00 + 1,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.882,69; toegewezen obv 6 x € 235,00 + 0,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.422,89

Rb Oost-Brabant 311014 wn-er verliest vinger bij klim over hek bedrijfsterrein; geen bewuste roekeloosheid; zorgplicht geschonden;
- gevorderd obv 8 x € 265,00 + 1,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.882,69; toegewezen obv 6 x € 235,00 + 0,5 x 50% ivm reistijd, totaal € 2.422,89

Kosten procedure

4.9.
Tot slot resteert de verzochte kostenbegroting. [werknemer] heeft verzocht deze kosten te begroten op een bedrag van € 2.882,69 (inclusief btw, kantoorkosten en griffierecht). Deze begroting is gebaseerd op een uurtarief van € 265,00 en acht uren werktijd alsmede 1,5 uur reistijd (tegen 50% van het tarief). [werkgever] heeft verweer gevoerd tegen het gehanteerde uurtarief, het aantal uren en de kantoorkosten. Zij acht drie uren redelijk. Als kantoorkosten acht zij een percentage van 5% redelijk.

4.10.
Artikel 1019aa Rv. bepaalt dat de rechter in de beschikking de kosten begroot die gemoeid zijn met de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt en dat de rechter daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking neemt. Daarbij geldt een dubbele redelijkheidstoets: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van deze kosten dient eveneens redelijk te zijn (MvT, Kamerstukken II, 2007-2008, 31 518, nr. 3, p. 18).

4.11.
Gelet op de omvang en het belang van deze zaak acht de kantonrechter zes uren ter voorbereiding van de zaak, waaronder begrepen het opstellen van het verzoekschrift, het overleggen met cliënt en voorbereiding van de mondelinge behandeling redelijk. De reistijd van de gemachtigde van [werknemer] wordt, nu hij op loopafstand van het gerechtsgebouw te Eindhoven kantoor houdt, beperkt tot een half uur (tegen 50% van het gebruikelijke uurtarief). Het uurtarief wordt vastgesteld op € 235,00 exclusief btw en inclusief kantoorkosten. Vermeerderd met het verschuldigde griffierecht (€ 77,00) worden de totale kosten dan begroot op € 2.422,89.

ECLI:NL:RBOBR:2014:6522