Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Overijssel 151214 kosten gevorderd 27 x € 265,00 + 6% + 21%, begroot op 20 x € 220,00 + 6 % + 21%

Rb Overijssel 151214 aanrijding overstekende racefietser door auto; ook gemeente ogv hoog onkruid aansprakelijk gesteld; verzoek afgewezen vanwege bewijsvoering;
- kosten gevorderd 27 x € 265,00 + 6% + 21%, begroot op 20 x € 220,00 + 6 % + 21%

4.6

Afwijzing van het verzoek als zodanig staat niet in de weg aan het begroten van de kosten op de voet van artikel 1019aa Rv. Daarbij dient de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn.

4.7
Voor de kosten van het deelgeschil maakt [verzoeker] in zijn verzoekschrift aanspraak op een bedrag van € 7.155,00 (27 uren x € 265,00, 6% kantoorkosten en 21% BTW). [verzoeker] heeft ter zitting een urenspecificatie overgelegd met een totale uurbesteding van 35,22 uren, maar heeft verklaard voor nu aan te willen haken bij de begroting zoals genoemd in zijn verzoekschrift. De gemeente, Achmea en Generali hebben bezwaar gemaakt tegen het aantal bestede uren en tegen het gehanteerde uurtarief.

4.8
Deze zaak betreft naar het oordeel van de rechtbank voor wat betreft de omvang en complexiteit daarvan een beperkt en overzichtelijk deelgeschil. Het aan het deelgeschil bestede en opgegeven aantal uren is daarmee niet in overeenstemming. Voorts acht de rechtbank het gehanteerde uurtarief bovenmatig, nu uit de overgelegde urenspecificatie blijkt dat mr. L.C. Roelofs, kantoorgenoot van mr. De Witte, de meeste uren aan het onderhavige verzoek heeft besteed en niet is onderbouwd dat zij als een gespecialiseerd letselschadeadvocaat kan worden aangemerkt. De rechtbank acht het redelijk om het uurtarief te matigen tot € 220,00 en het aantal aan de zaak bestede uren tot 20 in totaal.

4.9
Gezien het voorgaande zal de rechtbank de kosten begroten op een bedrag van € 4.400,00 (20 uur x € 220,00) exclusief 6 % kantoorkosten en exclusief 21% BTW. Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, zal de rechtbank de kosten slechts begroten en niet tevens een veroordeling tot betaling daarvan uitspreken. ECLI:NL:RBOVE:2014:6657