Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Overijssel 270115 kosten gevorderd obv 23 uur x € 237,60, totaal € 5.465,00 + kantoorkosten + btw; toegewezen muv onbepaalde kantoorkosten

Rb Overijssel 270115 letsel scholier tijdens gymles met vliegende mat; nadere bewijslevering mbt toedracht nodig; vordering in deelgeschil afgewezen;
- kosten gevorderd obv 23 uur x € 237,60, totaal € 5.465,00 + kantoorkosten + btw; toegewezen muv onbepaalde kantoorkosten

4.11.

In het verzoekschrift vraagt [verzoekster] onder sub II voorts de kosten van deze procedure te begroten op - afgerond - € 5.465,00 excl. kantoorkosten en btw. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019aa Rv volgt dat ook als het verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, de rechtbank de kosten van de procedure (ambtshalve) dient te begroten en dat dit alleen anders is indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval geen sprake, zodat de rechtbank over zal gaan tot begroting van de kosten van dit deelgeschil.

4.12. Groene Welle en Reaal hebben de begroting van de kosten van [verzoekster] niet bestreden. De rechtbank is van oordeel dat gelet op de aard en de complexiteit van de zaak, het gevorderde aantal bestede uren (23) de dubbele redelijkheidstoets doorstaat. Het uurtarief (€ 237,60 excl. btw) komt de rechtbank niet onredelijk voor. De rechtbank ziet echter geen aanleiding voor het honoreren van een onbepaalde opslag voor kantoorkosten.

4.13.
Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, zal de rechtbank de kosten slechts begroten en niet tevens een veroordeling tot betaling daarvan uitspreken. ECLI:NL:RBOVE:2015:412