Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Overijssel 300315 geen begroting kosten deelgeschil

Rb Overijssel 300315 dwarsleasie fietser na botsing met een in de berm geplaatst paaltje; wegbeheerder niet aansprakelijk; 
- geen begroting kosten deelgeschil

4.20.

Voor zover [verzoeker] met de slotzin van zijn verzoek: ’met begroting van de schade zoals hiervoor vermeld’ heeft beoogd vergoeding te vragen van de kosten van het deelgeschil, overweegt de rechtbank als volgt. Nog afgezien van het feit dat [verzoeker] de omvang van de gemaakte kosten aan de hand van een specificatie dient te stellen en te bewijzen, hetgeen hij achterwege heeft gelaten, waardoor begroting van de kosten door de rechtbank niet mogelijk zou zijn geweest, komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking reeds omdat is komen vast te staan dat de gemeente niet jegens [verzoeker] aansprakelijk is voor de schade die laatstgenoemde als gevolg van het ongeval heeft geleden. ECLI:NL:RBOVE:2015:1550