Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 031117 14 maanden na bedrijfsongeval; deelgeschilprocedure prematuur ingezet; afwijzing kosten; geen veroordeling in kosten verweerder

Rb Rotterdam 031117val kapitein in douchecabine van schip; op meerdere punten bewijslevering geïndiceerd; verzoek afgewezen 
- 14 maanden na bedrijfsongeval; deelgeschilprocedure prematuur ingezet; afwijzing kosten; geen veroordeling in kosten verweerder 

4.14
Het voorgaande leidt de kantonrechter tot de slotsom dat naar zijn oordeel [verzoeker] het middel van de deelgeschilprocedure prematuur heeft ingezet, terwijl op basis van inmiddels kenbare inhoudelijke standpunt van Atlas en Gareloch het voeren van een bodemprocedure, met alle (bewijs)mogelijkheden (en mogelijkheid van eventuele descente) van dien, de kantonrechter bovendien meer aangewezen voorkomt teneinde een rechterlijk oordeel over de aansprakelijkheidsvraag te verkrijgen. Hierop strandt het verzoek van [verzoeker] dan ook.

4.15
Dat brengt ook met zich dat er geen aanleiding bestaat de kosten van het verzoek op de voet van artikel 1019aa Rv te begroten, nu onder deze omstandigheden niet gesproken kan worden van in redelijkheid gemaakte kosten.

4.16
Voor de door Atlas en Gareloch voor dit geval voorgestane proceskostenveroordeling van [verzoeker] biedt de wettelijke regeling van de deelgeschilprocedure, tot slot, geen ruimte. ECLI:NL:RBROT:2017:8541