Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 160215 kosten gevorderd obv 15,65 uur x € 270,00; begroot op 11 x € 250,00 + 21% + 5% + griffierecht, totaal € 3.775,90

Rb Rotterdam 160215 snorfietser rijdt tegen uitstekende brievenbus en overlijdt; geen plaats voor nadere bewijslevering over vorderingsrecht samenwonende partner en toedracht ongeval;
- kosten gevorderd obv 15,65 uur x € 270,00; begroot op 11 x € 250,00 + 21% + 5% + griffierecht, totaal € 3.775,90

4.12. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019aa Rv volgt dat ook als het verzoek op grond van artikel 1019z wordt afgewezen, de rechtbank de kosten van de procedure dient te begroten. Dit is slechts anders wanneer het deelgeschil volstrekt onnodig of onredelijk aanhangig is gemaakt. Dat dat zo is, is niet gesteld of gebleken. De rechtbank zal dan ook tot begroting overgaan.

Nu (de omvang van) de aansprakelijkheid van de gemeente en [Verweerder 3] voor de gevolgen van het [overledene] overkomen ongeval (nog) niet vaststaat, is de verzochte veroordeling van de gemeente / Delta Lloyd en [Verweerder 3] / ASR tot voldoening van deze kosten niet toewijsbaar.

4.13. De kosten dienen ingevolge artikel 6:96 lid 2 BW te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets: zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten dienen redelijk te zijn. [Verzoekster] vordert een bedrag van (naar de rechtbank begrijpt) € 5.650,51 voor de kosten die zij heeft moeten maken voor dit deelgeschil. Zij begroot die kosten op € 5.368,51 aan advocaatkosten en € 282,00 aan griffierecht. Rekenend met een door haar advocaat gehanteerd uurtarief van € 270,00 exclusief 21% BTW en 5% kantoorkosten gaat zij uit van in totaal 15,65 gedeclareerde uren.

4.14. De rechtbank is van oordeel dat [Verzoekster] in redelijkheid kosten heeft gemaakt, nu zij dat heeft gedaan om een tussen partijen gerezen geschilpunt te laten beslechten om partijen in staat te stellen buitengerechtelijk tot een vergelijk te komen.

De gemeente / Delta Lloyd en [Verweerder 3] / ASR hebben bezwaar gemaakt tegen de gevorderde vergoeding voor zover het de hoogte van het uurtarief betreft en tevens ten aanzien van het aantal uren dat gemoeid zou zijn met de behandeling van dit deelgeschil.

4.15. De onderhavige zaak betreft naar het oordeel van de rechtbank een voor wat betreft de omvang en complexiteit ervan beperkt en overzichtelijk deelgeschil. Naar redelijkheid begroot de rechtbank de kosten voor het opstellen van het verzoekschrift, het voeren van overleg en correspondentie, het bestuderen van het verweerschrift en het bijwonen van de zitting op 11 uren. Daarbij zal worden uitgegaan van een door de rechtbank - gelet op aard en complexiteit van het geschil en kennis en ervaring van de advocaat van [Verzoekster] - redelijk geacht uurtarief van € 250,00 (excl. 21% BTW en 5% kantoorkosten). Het door [Verzoekster] betaalde griffierecht van € 282,00 zal bij deze kosten worden opgeteld. In totaal bedragen de buitengerechtelijke kosten aldus € 3.775,90. www.stichtingpiv.nl