Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 270317 Kosten begroot op € 4.658,50, toegewezen 75% € 3.709,88.

Rb Rotterdam 270317 Aanrijding fietser-auto. Auto te hard, fietser verleende geen voorrang en had koptelefoon op. Aansprakelijkheid 50%, na billijkheidscorrectie 75% 
-Kosten begroot op € 4.658,50, toegewezen 75% € 3.709,88.

4.8. X heeft de rechtbank verzocht de kosten van het deelgeschil te begroten op € 4.658,50 inclusief BTW en te vermeerderen met griffierechten. Het uurtarief van haar advocaat bedraagt € 275,-- inclusief kantoorkosten en het aantal uren aan de zaak gewerkte uren bedraagt 14. De berekening is als volgt tot stand gekomen: 

- opstellen verzoekschrift: 6 uur 
- bestudering verweerschrift: 1 uur 
- correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen: 3 uur 
- voorbereiding mondelinge behandeling: 1 uur 
- mondelinge behandeling inclusief reistijd: 3 uur

4.9. Generali heeft tegen de tijdsbesteding van 14 uur noch tegen het uurtarief bezwaar gemaakt. Wél voert Generali verweer tegen het verzoek de schulddeling niet toe te passen op de kosten van het deelgeschil.

4.10. De kosten van het deelgeschil dienen op grond van artikel 1019aa Rv te worden begroot met inachtneming van de dubbele redelijkheidstoets; het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de omvang van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. De 
rechtbank acht dit deel van het verzoek voldoende onderbouwd en begroot de kosten conform het verzoek op € 4.658,50 te vermeerderen met de griffierechten ten bedrage van € 288,-- in totaal derhalve € 4.946,50.

4.11. Op grond van artikel 1019aa lid 2 Rv hebben de kosten van het deelgeschil te gelden als kosten in de zin van artikel 6:96 BW. Die kosten worden niet of niet volledig vergoed indien sprake is van eigen schuld van de benadeelde. Er is sprake van eigen schuld van de zijde van X. Generali zal dan ook worden veroordeeld tot betaling van 75% van de kosten, zijnde € 3.709,88. De rechtbank wijst het verzoek om de kosten volledig toe te wijzen af als zijnde onvoldoende onderbouwd.

Met dank aan mr. A.H.H. Fuchs, Haagrecht Advocaten voor het inzenden van deze uitspraak.