Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb 's-Gravenhage 071212 kosten gevorderd € 8.216,53; niet begroot, want verzoek evident prematuur

Rb 's-Gravenhage 071212 verzoek voorschot van € 35.000,- op schadevergoeding en van € 35.000,- op BGK prematuur;
- kosten gevorderd € 8.216,53; niet begroot, want verzoek evident prematuur

4.8.        [benadeelde] vordert ex artikel 1019aa Rv begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure en veroordeling van Unigarant tot vergoeding van deze kosten. Mr. Viragh voert aan in deze procedure in totaal voor € 8.216,53 aan kosten te hebben gemaakt. Unigarant heeft betoogd dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen, aangezien het verzoek onnodig en onterecht is ingesteld.

4.9.        Op grond van artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten van de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade lijdt door dood of letsel te begroten, ook als het verzoek wordt afgewezen. Begroting blijft echter achterwege indien de kosten de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW niet kunnen doorstaan of omdat de procedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval de kosten van de behandeling van het verzoek niet voldoen aan de voormelde redelijkheidstoets, omdat het niet redelijk is dat deze kosten zijn gemaakt. Uit het voorgaande is gebleken dat een deelgeschilprocedure in dit geval prematuur is en dat partijen buiten rechte eerst nog verdere stappen moeten zetten, alvorens zij de rechtbank kunnen verzoeken over een deel van hun geschil een oordeel te geven. Dit had mr. Viragh op voorhand evident moeten zijn. Het starten van een deelgeschilprocedure heeft dan ook geleid tot nodeloos gemaakte proceskosten, waarvan het niet redelijk is deze op Unigarant af te wentelen. Gelet hierop blijft een begroting van de kosten van dit deelgeschil aan de zijde van [benadeelde] achterwege. PIV-site