Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb ´s-Gravenhage 121212 kosten begroot op 10 uur x 150,00 + griffiegeld

Rb ´s-Gravenhage 121212 bakkerij niet aansprakelijk voor intern ongeval met broodkar
- kosten begroot op 10 uur x 150,00 + griffiegeld

Kosten 

4.13. Ook als het verzoek wordt afgewezen, dient de kantonrechter de kosten van deze procedure te begroten op grond van artikel 1019aa Rv. Dit is alleen dan anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit, anders dan verweerders betogen, niet het geval. De rechtbank neemt dan ook tot uitgangspunt dat het op zichzelf redelijk is dat aan de zijde van [verzoekster] kosten in verband met het onderhavige deelgeschil zijn gemaakt. Gelet hierop zal de kantonrechter overgaan tot begroting van de kosten. 

4.14. Mr. Lorié heeft de kosten begroot op 10 uren met een uurtarief van € 150,--, mitsdien op een bedrag van € 1.500,--. De kantonrechter overweegt dat de kosten op grond van artikel 1019aa Rv dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW. Anders dan verweerders betogen is de kantonrechter van oordeel dat de door mr. Lorié in rekening gebrachte uren en het door hem gehanteerde uurtarief onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Deze kosten zullen worden vermeerderd met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 207,--. Dit betekent dat de kantonrechter de kosten van deze procedure aan de zijde van [verzoekster] zal begroten op € 1.707,--. Voor de goede orde zij daarbij opgemerkt dat dit bedrag eerst verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van verweerders alsnog in rechte komt vast te staan. LJN BY7058