Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb 's-Gravenhage 251012 kosten gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 8,83 uur x € 200,-- + 2,67 uur x € 230,-- + 6% + 19% + griffierecht

Rb 's-Gravenhage 251012 ongeval door falende remmen? Nadere bewijslevering en/of deskundigenonderzoek nodig; verzoek afgewezen 
- kosten gevorderd, begroot, maar niet toegewezen; 8,83 uur x € 200,-- + 2,67 uur x € 230,-- + 6% + 19 % + griffierecht

Begroting van de proceskosten 

4.7.  Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt te begroten, ook als het verzoek wordt afgewezen. Dit is alleen dan anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Dat van deze situatie sprake is, is gesteld noch gebleken. De rechtbank neemt dan ook tot uitgangspunt dat het op zichzelf redelijk is dat aan de zijde van [verweerder] kosten in verband met het onderhavige deelgeschil zijn gemaakt. Gelet hierop zal de rechtbank overgaan tot begroting van de kosten. 

4.8.  Mr. Bosch voert aan € 3.269,06 aan kosten te hebben gemaakt. Daarbij is hij uitgegaan van 8,83 uur à € 200,-- per uur en 2,67 uur à € 230,-- per uur, 6% aan kantoorkosten en 19% aan BTW. 

4.9.  Gezien de aard van de zaak, komt de aan de zaak bestede tijd de rechtbank niet onevenredig voor. De kosten zullen worden vermeerderd met het door [verweerder] betaalde griffierecht van € 267,--. Dit brengt mee dat de rechtbank de kosten van deze procedure zal begroten op € 3.536,06 (inclusief BTW), 

4.10.  Nu de rechtbank de aansprakelijkheid van Moes Cars voor de gevolgen van het gestelde ongeval op basis van de beschikbare stukken niet heeft kunnen vaststellen, zal de verzochte veroordeling van [verweerder] tot voldoening van de kosten van dit deelgeschil aan [verweerder] worden afgewezen. Dit betekent dat het onder r.o. 4.9. begrote bedrag uitsluitend verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van Moes Cars alsnog in rechte komt vast te staan. 
LJN BY3377