Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Utrecht 010812 kosten gevorderd 20 x 250, toegewezen 13 x 200, mede vanwege samenwerking advocaat-juridisch medewerker

Rb Utrecht 010812 Rechtbank oordeelt dat verzekeraar alsnog aanvullende vragen mag stellen
rechtsbijstandkosten overnemend advocaat komen voor vergoeding in aanmerking; afwijzing verzoek voorschot terzake
Kosten deelgeschil; gevorderd 20 x 250, toegewezen 13 x 200
,  mede vanwege samenwerking advocaat-juridisch medewerker; 

4.6.  De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van [verzoekster] te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet kan worden toegewezen. Deze kosten dienen evenwel te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. [verzoekster] maakt aanspraak op vergoeding van € 6.307,00. ASR voert aan dat deze kosten op geen enkele wijze zijn onderbouwd en dat een specificatie ontbreekt. Verder voert ASR aan dat er dubbele uren en dus kosten in rekening worden gebracht omdat [verzoekster] nu in de deelgeschilprocedure wordt bijgestaan door mr. De Koning, de kantoorgenoot van mevrouw Jongstra en dus niet door mevrouw Jongstra zelf. ASR vindt het aantal bestede uren, mede daarom, exorbitant. De rechtbank constateert dat het gevorderde bedrag van € 6.307,00 in het verzoekschrift inzichtelijk is gemaakt aan de hand van het aantal uren (20) en het uurtarief (€ 250,00 exclusief kantoorkosten en BTW). De onderhavige zaak betreft naar het oordeel van de rechtbank een voor wat betreft de omvang en complexiteit daarvan beperkt deelgeschil. Het aan het deelgeschil bestede en opgegeven aantal uren is naar het oordeel van de rechtbank bovenmatig. De met de opstelling van het verzoekschrift en de verdere behandeling van de zaak gemoeide redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 BW zullen door de rechtbank daarom worden begroot op 13 uren. Gezien de omstandigheid dat mr. De Koning wordt bijgestaan door een juridisch medewerker ziet rechtbank aanleiding het uurtarief te matigen tot € 200,00 (inclusief kantoorkosten, exclusief BTW). Voor vergoeding komt derhalve in aanmerking € 2.600,00 (inclusief kantoorkosten, exclusief BTW), te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 267,00. ASR zal tot betaling daarvan aan [verzoekster] worden veroordeeld. LJN BX5635