Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Utrecht 191212 kosten gevorderd en begroot op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00) excl BTW; 50 % toegewezen ivm eigen schuld

Rb Utrecht 191212 slagboom daalt op scooter; 
- zkh heeft onvoldoende gewaarschuwd dat de route via de slagboom niet geschikt is voor (brom)fietsers;
- 50% eigen schuld vanwege negeren rood stoplicht;
- kosten gevorderd en begroot op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00) excl BTW; 50 % toegewezen ivm eigen schuld

De kosten van het deelgeschil 

4.14.  [verzoekster] vordert vergoeding van de kosten van het deelgeschil. Ter onderbouwing van haar vordering heeft zij de nota overgelegd van 14 maart 2012, voor in totaal € 3.418,31. Medirisk heeft van deze nota een bedrag van 
€ 2.500,00 betaald. In de bij de nota behorende specificatie is een tijdsbesteding opgenomen van 3 uur voor het schrijven van het verzoekschrift. In de nota van 17 september 2012 is een tijdbesteding voor het deelgeschil opgenomen van 6 uur en drie kwartier (405 minuten). Dit betekent een tijdsbesteding voor het deelgeschil van in totaal 9 uur en drie kwartier. Uit de nota’s blijkt een uurtarief van € 195,00 exclusief BTW. 

4.15.  Het verweer van St. Antonius c.s. dat de kosten van de deelgeschil niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat de procedure onnodig en onterecht is ingesteld, gaat gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet op. 

4.16.  St. Antonius c.s. heeft de redelijkheid van het aantal aan het deelgeschil bestede uren, noch het uurtarief betwist, zodat de rechtbank bij de begroting van de kosten van het deelgeschil uitgaat van de opgave door [verzoekster]. 

4.17.  St. Antonius heeft er op gewezen dat de kosten van het deelgeschil in verhouding tot de mate van haar eigen schuld voor rekening van [verzoekster] dienen te blijven. 

4.18.  De rechtbank overweegt dat, indien de schadevergoedingsplicht op grond van artikel 6:101 BW evenredig met de mate van eigen schuld van de benadeelde wordt verminderd, ook de verplichting om de in artikel 6:96 lid 2 BW bedoelde kosten te vergoeden in beginsel in dezelfde mate verminderd dient te worden. Dit geldt ook voor de kosten van de behandeling van het deelgeschil, nu deze op grond van artikel 1019aa lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) hebben te gelden als kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. 

4.19.  Op grond van het voorgaande begroot de rechtbank de kosten van het deelgeschil op € 1.852,50 (9,5 uur x € 195,00), exclusief BTW en bepaalt dat St. Antonius c.s. daarvan een bedrag van € 926,25 (50% van € 1.852,50) aan [verzoekster] dient te vergoeden. De rechtbank zal in het dictum bepalen dat St. Antonius c.s. dit bedrag aan [verzoekster] dient te vergoeden, maar haar niet veroordelen tot betaling van dit bedrag. Medirisk heeft reeds een bedrag van € 2.500,00 aan buitengerechtelijke kosten betaald. In de nota van 14 maart 2012 is een groot deel van de kosten voor het verzoekschrift inbegrepen en mede gelet op het feit dat St. Antonius c.s.St. Antonius c.s. 50% van alle buitengerechtelijke kosten is verschuldigd, staat nu niet vast welk bedrag van de kosten van het deelgeschil reeds is betaald. LJN BY7764