Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 100920 verzocht en toegewezen; 24 uur x € 230 + 21% + griffierecht € 83,00 = € 6.762,20

RBAMS 100920 vrachtauto is van achteren op een personenauto gebotst, aansprakelijkheid vrachtauto vastgesteld
- verzocht en toegewezen; 24 uur x € 230 + 21% + griffierecht € 83,00 = € 6.762,20

Kosten deelgeschil

4.15.
[verzoeker] heeft de rechtbank verzocht om de kosten van het deelgeschil, inclusief het voorbereiden, bijwonen en nabespreken van de zitting, te begroten op:
- 24 uur x € 230 € 5.520,00
- btw 21% € 1.159,20
- griffierecht € 83,00

Totaal € 6.762,20

4.16.
De kosten van het deelgeschil dienen op grond van het bepaalde in artikel 1019aa Rv te worden begroot. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, in die zin dat het redelijk dient te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is.

4.17.
PZU voert hiertegen aan dat deze zaak juridisch weinig complex is en acht de aan de zaak bestede uren bovenmatig. [verzoeker] heeft hierop een specificatie van de uren overgelegd. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven situatie het door [verzoeker] gespecificeerde tijdsbestek van in totaal 24 uur ter voorbereiding, opstelling van het onderhavige verzoekschrift en bespreking met cliënt, voldoet aan de dubbele redelijkheidstoets. De kosten zullen dan ook worden begroot als is verzocht. ECLI:NL:RBAMS:2020:4709