Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 210722 verzocht en begroot, niet toegewezen 20 uur × € 255,00 + 21% = € 6.171,-

RBAMS 210722 val met scooter tijdens pakketreis, aansprakelijkheid kan in deelgeschil niet worden vastgesteld
- verzocht en begroot, niet toegewezen 20 uur × € 255,00 + 21% = € 6.171,-

Kosten

4.18.
[verzoeker] verzoekt begroting van zijn kosten op de voet van artikel 1019aa Rv en een kostenveroordeling van ATP. [verzoeker] begroot de kosten die verband houden met het deelgeschil op € 6.171,- (20 uren × € 255,-, te vermeerderen met 21% btw).

4.19.
In het kader van artikel 1019aa Rv dient de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Daarvan is in dit geval sprake. De kosten worden daarom begroot op het bedrag van € 6.171,-. ATP heeft de hoogte van de kosten niet concreet betwist. Dat, zoals ATP betoogt, ‘de kosten nogal hoog voorkomen’ is daartoe onvoldoende. Het uurtarief is redelijk. Daarnaast is het aantal aan de zaak bestede uren gelet op de omvang van de zaak redelijk. Het is geen doorsnee zaak. Omdat aansprakelijkheid niet is vast komen staan, is voor een veroordeling van ATP in de buitengerechtelijke kosten geen ruimte.

1Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU L 326/1).
ECLI:NL:RBAMS:2022:4289