Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 030919 Gemachtigde procedeert veelvuldig over bgk in deelgeschil en had kunnen inschatten dat deze procedure volstrekt onnodig was

RBDHA 030919 Verzoek tot aanvullende vergoeding bgk afgewezen; uren zijn niet noodzakelijk gebleken
- Gemachtigde procedeert veelvuldig over bgk in deelgeschil en had kunnen inschatten dat deze procedure volstrekt onnodig was

Kosten deelgeschil

4.9.
De kantonrechter zal niet overgaan tot begroting van de kosten van het deelgeschil. De kantonrechter is van oordeel dat deze deelgeschilprocedure volstrekt onnodig is ingesteld. De gemachtigde van verzoeker procedeert veelvuldig in deelgeschil over (uitsluitend) de buitengerechtelijke kosten. Op basis van de in die eerdere deelgeschillen opgedane ervaring mag van de gemachtigde worden verwacht dat deze in staat is een redelijke inschatting te maken of het verzoek om toewijzing van buitengerechtelijke kosten een redelijke kans van slagen heeft, mede gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder het bedrag aan buitengerechtelijke kosten dat reeds is vergoed, de (in redelijkheid te verwachten) schadeomvang en de complexiteit van de zaak. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de gemachtigde in redelijkheid niet heeft kunnen verwachten dat het verzoek onder de gegeven omstandigheden (deels) zou worden toegewezen. Een begroting van de proceskosten blijft dan ook achterwege.ECLI:NL:RBDHA:2019:9343