Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 121119 verzocht 28 x € 245 + 7 + 21% = € 8.881,64, toegewezen 10 uur x € 220 + 7% + 21%

RBDHA 121119 Beoordeling medisch causaal verband; patientenkaart over 5 jaar voor het ongeval dient beschikbaar te komen mede ivm mogelijke predispositie
- gevorderde BGK onredelijk hoog; afwijzing aanvullend voorschot € 16.900,00 nu reeds € 6.555,00 is voldaan, alsmede € 9.500,00 aan eerdere bbh.
- verzocht 28 x € 245 + 7 + 21% = € 8.881,64, toegewezen 10 uur x € 220 + 7% + 21%

Kosten deelgeschil

4.16.
Ingevolge 1019aa lid 1 Rv dient de rechtbank de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt te begroten op de voet van artikel 6:96 BW, ook als het verzoek wordt afgewezen. Dit betekent dat de benadeelde deze kosten in beginsel volledig vergoed kan krijgen van een andere partij, als diens aansprakelijkheid tenminste komt vast te staan. Voorts dient hierbij de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12).

4.17.
De rechtbank is van oordeel dat van deze laatste situatie in dit geval geen sprake is. De rechtbank acht het dan ook redelijk dat met de onderhavige procedure kosten zijn gemaakt. Gelet hierop verstaat de rechtbank het verzoek van [verzoeker] tot veroordeling van National Academic in de buitengerechtelijk kosten als een verzoek om begroting van die kosten en zal tot begroting overgaan.

4.18.
De rechtbank leidt uit het verzoekschrift (nummer 51 tot en met 53) af dat mr. Arslan de door hem aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten begroot op een totaalbedrag van EUR 8.881,64, uitgaande van een totale tijdsbesteding van 28 uren tegen een uurtarief van EUR 245 exclusief 21% btw en 7% kantoorkosten.

4.19.
In aanmerking genomen het verweer van National Academic tegen de verzochte veroordeling in de proceskosten en gelet op de geringe complexiteit van de zaak acht de rechtbank een vergoeding ter hoogte van 10 uur x EUR 220, derhalve EUR 2.200 in totaal (exclusief 21% btw en 7% kantoorkosten) in overeenstemming met de dubbele redelijkheidstoets. ECLI:NL:RBDHA:2019:14454