Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 161219 16 uur x € 240 + 6% + 21% bovenmatig; toegewezen 10 x € 240 + 6% + 21 % = € 3.078,24

RBDHA 161219 maandelijks voorschot van € 15.000,00 afgewezen; onvoldoende duidelijkheid over letsel en schade;
- 16 uur x € 240 + 6% + 21% bovenmatig; toegewezen 10 x € 240 + 6% + 21 % = € 3.078,24.

4.11.

Mr. Quispel stelt – zo begrijpt althans de rechtbank – € 5.602,38 aan kosten te hebben gemaakt. Daarbij is hij uitgegaan van een bedrag van € 2.831,98 voor het opstellen van het verzoekschrift (7 uur). Voor de verdere voorbereiding en de mondelinge behandeling gaat hij uit van een tijdsbesteding van 9 uur tegen een uurtarief van € 240 exclusief btw en 6% kantoorkosten.

4.12.
Met Euro Insurances is de rechtbank van oordeel dat het aantal in rekening gebrachte uren bovenmatig is. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het verzoekschrift grotendeels hetzelfde is als het verzoekschrift dat [verzoeker] op 13 februari 2019 indiende (zie 2.6). Naar aanleiding van dit verzoekschrift hebben partijen in april 2019 afspraken gemaakt. Eén van de gemaakte afspraken was dat Euro Insurances de buitengerechtelijke kosten van [verzoeker] zou vergoeden. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de kosten voor het opstellen van het verzoekschrift van 13 februari 2019 al aan [verzoeker] zijn vergoed. Dit betekent dat nog slechts de kosten voor aanpassing van het verzoekschrift en de behandeling van het deelgeschil voor vergoeding in aanmerking komen. De rechtbank gaat daarvoor uit van een redelijke tijdsbelasting van 10 uur. Nu Euro Insurances geen verweer heeft gevoerd tegen het door mr. Quispel in rekening gebrachte tarief, begroot de rechtbank de kosten van dit deelgeschil op (10 x € 240 + 6% kantoorkosten + 21 % BTW =) € 3.078,24.

4.13.
Nu Euro Insurances de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het [verzoeker] overkomen ongeval heeft erkend, zal zij conform het 3.1 onder III opgenomen verzoek in de hiervoor genoemde kosten worden veroordeeld. ECLI:NL:RBDHA:2019:13492