Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 230120 kosten gevorderd: 27,1 uur x € 275,00 + 21%; toegewezen: 20 x € 275,00,+ 21% = € 6.655,00

RBGEL 230120 enkelletsel in trampolinepark; beheerder aansprakelijk o.m. omdat foampit niet voldoet aan art. 15 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
- gegeven dat in deelgeschil geen vrijwaring mogelijk is niet relevant bij beoordeling geschiktheid voor deelgeschil

kosten gevorderd: 27,1 uur x € 275,00 + 21%; toegewezen: 20 x € 275,00,+ 21% = € 6.655,00

4.13.
Op grond van het bepaalde in artikel 1019aa Rv dienen de kosten van het deelgeschil begroot te worden. Hierbij geldt de dubbele redelijkheidstoets in die zin dat het redelijk dient te zijn dat deze kosten gemaakt zijn en dat de hoogte van die kosten eveneens redelijk is. Dat betekent dat als een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen. Van deze situatie is in dit geval geen sprake.

4.14.
[verzoeker] heeft aangevoerd dat de kosten van de deelgeschilprocedure € 9.314,53 bedragen (27,1 uur x € 275,00, te vermeerderen met 21% btw + € 297,00 aan griffierecht). Spacejump c.s. heeft aangevoerd het aantal opgevoerde uren bovenmatig te vinden en verzocht het aantal uren te matigen. Tegen de hoogte van het uurloon heeft Spacejump c.s. geen verweer gevoerd, zodat de rechtbank - die het tarief redelijk acht - van dat bedrag zal uitgaan.

Gelet op de omvang van het dossier en de hoogte van het uurtarief komt het aantal opgevoerde uren de rechtbank hoog voor. Het deelgeschil betreft nagenoeg uitsluitend de vraag of Spacejump aansprakelijk is voor de gevolgen van het aan [verzoeker] overkomen ongeval. Bovendien heeft [verzoeker] ervoor gekozen om ver weg van zijn woonplaats te procederen, zodat de kosten die aan de reistijd zijn verbonden, deels voor zijn rekening moeten komen. Een tijdsbesteding van 20 uur in totaal, komt de rechtbank in dit geval redelijk voor. Dat betekent dat de kosten van het deelgeschil zullen worden begroot op € 6.655,00 (20 x € 275,00, vermeerderd met 21% btw). Tevens zal een bedrag van € 297,00 aan griffierecht in aanmerking worden genomen.

Spacejump zal, nu zij aansprakelijk zal worden geoordeeld, tevens worden veroordeeld tot betaling van deze kosten aan [verzoeker] . ECLI:NL:RBGEL:2020:224