Overslaan en naar de inhoud gaan

RBLIM 220120 kosten gevorderd : 27,5 u x € 240,00 + 6% + 21%, toegewezen: 21 u x € 240,00, + 21% = € 6098,40

RBLIM 220120 dwarslaesie na auto-fietsongeval; 24-uurs zorg (CIZ); uurloon echtgenote redelijk (€ 23,50); uren dienen nader begroot te worden, wel voorschot toegekend
- kosten gevorderd : 27,5 u x € 240,00 + 6% + 21% , toegewezen: 21 u x € 240,00, + 21% = € 6098,40

Kosten deelgeschil

4.18.
[ verzoeker ] vordert dat de kosten van het deelgeschil worden begroot op € 8.465,60, zijnde 19,5 uur voor de werkzaamheden tot opstelling van het verzoek tot en met indiening daarvan, vermeerderd met 8 uren voor de mondelinge behandeling inclusief voorbereiding. Een en ander tegen een uurtarief van € 240,00 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw.

4.19.
De rechtbank ziet aanleiding die kosten te matigen. Weliswaar is er sprake van een bewerkelijke zaak maar daar staat tegenover dat de advocaat van [ verzoeker ] een ervaren letselschadeadvocaat is. De rechtbank acht 15 uur werk voor de werkzaamheden van de advocaat tot en met de indiening van het verzoekschrift, vermeerderd met 6 uur voor de (voorbereiding) van de zitting tegen een uurtarief van € 240,00, exclusief 21% btw, redelijk.
Dit komt dan neer op een-bedrag van € 6.098,40-inclusief btw. Kantoorkosten worden geacht te zijn inbegrepen in voornoemd uurtarief. De rechtbank zal Inshared veroordelen tot betaling van de kosten deelschil, begroot op € 6.395,40 ( € 6.098,40 vermeerderd met € 297,00 aan griffierecht).
Met dank aan de heer M.F.J.J.M. Tijssen,Tijssen & Saes Advocaten en Belastingdeskundigen voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBLIM-220120