Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 080120 kosten verzocht € 3.285,75 (11 uur x € 225,00 + BTW) mondelinge behandeling en reiskosten ruim berekend, toegewezen: 8,5 uur.

RBMNE 080120 mishandeling in 2006; stuiting door ondubbelzinnige mededeling, aansprakelijkheid gegeven, maar ES onduidelijk
- kosten verzocht € 3.285,75 (11 uur x € 225,00 + BTW) mondelinge behandeling en reiskosten ruim berekend, toegewezen: 8,5 uur.

De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

3: 14.
De rechter moet de kosten van deze deelgeschilprocedure begroten, ook als een verzoek niet wordt toegewezen. Dit staat in artikel 1019aa lid 1 Rv. Hoe de kosten moeten worden begroot is geregeld in artikel 6:96 lid 2 BW. Daaruit volgt dat de rechter bij de begroting van de kosten de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets moet gebruiken; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat als een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

3.15.
De redelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Het deelgeschil is niet, zoals [ verweerder ] stelt, nodeloos ingediend, De overwegingen in deze beschikking bieden partijen een handvat om de onderhandelingen weer op te kunnen pakken.

3.16.
[ verzoeker ] vraagt vergoeding van de kosten van dit deelgeschil. die hij op € 3.285,75 (11 uur tegen een uurtarief van € 225,00) begroot.

3.17.
[ verweerder ] heeft geen bezwaar gemaakt tegen het gehanteerde tarief. De rechtbank volgt [ verweerder ] in zijn standpunt dat [ verzoeker ] de tijdsduur voor de mondelinge behandeling en de reiskosten erg ruim heeft berekend. De rechtbank zal de bestede tijdsduur matigen tot 8,5 uur. Daarmee komen de kosten van het deelgeschil inclusief btw op € 2.314,12. Dit bedrag moet worden vermeerderd met het griffierecht van € 914,00.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBMNE-080120 ook op Rechtspraak.nl .ECLI:NL:RBMNE:2020:235