Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 230119 kosten begroot cf verzoek, 25,5 uur x € 225,00 + 6% + 21% = € 8.340,11, niet toegewezen

RBMNE 230119 val fietser op spoorwegovergang met aanrijhoek van 22 graden, Geen aansprakelijkheid van spoorweg- en wegbeheerder
- kosten begroot cf verzoek, 25,5 uur x € 225,00 + 6% + 21% = € 8.340,11, niet toegewezen

3.9.

De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn.

3.10.
[verzoekster] maakt aanspraak op een bedrag van € 8.340,11 (25,5 uur x een uurtarief van €225,00 te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% btw). ProRail en de gemeente hebben geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen de hoogte van de kosten. De rechtbank zal deze kosten daarom begroten conform het verzoek. Dit bedrag moet worden vermeerderd met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 291,00. Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan wordt het verzoek tot veroordeling van de betaling van deze kosten afgewezen. ECLI:NL:RBMNE:2019:374