Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 010818 ongeval in trappenhuis; kosten gevorderd 16 uur x € 220,00; toegewezen tot 11 uur.

RBNHO 010818 werkgeversaansprakelijkheid; ongeval in  trappenhuis, oordeel over schending zorgplicht buiten bestek deelgeschil
kosten gevorderd 16 uur x € 220,00; toegewezen tot 11 uur.

Kosten van het deelgeschil 

4.7. 
De kantonrechter dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet volledig wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.8.
[verzoekster] maakt aanspraak op een bedrag van € 1.597,20 (corresponderende met een tijdsbesteding van zes uren in verband met het bestuderen van het dossier, het opstellen van het verzoekschrift, het voeren van overleg en correspondentie, tegen een uurtarief van € 220,- en vermeerderd met 21% BTW) en € 2.129,60 (corresponderende met een tijdsbesteding van acht uur in verband met het bespreken van het verweerschrift en het bijwonen van de zitting, tegen een uurtarief van € 220,- en vermeerderd met 21% BTW), daarmee in totaal een bedrag van € 3.726,80, te vermeerderen met het griffierecht.

4.9.
Robidus c.s. verzet zich tegen de extra tijdsbesteding van acht uur na indiening van het verzoekschrift. Zij is van mening dat een totaal aantal uren van vijf uur extra na indiening van het verzoekschrift een redelijk aantal uren is, zodat het totaal aantal te begroten uren elf uur is.

4.10.
Naar het oordeel van de kantonrechter is een tijdsbesteding van elf uur voor dit deelgeschil (inclusief de zitting) redelijk te noemen. Tegen het gehanteerde uurtarief maakt Robidus c.s. geen bezwaar. De kantonrechter acht het uurtarief ook redelijk en begroot de kosten dan ook op 11 uur x € 220,- is € 2.420,-, te vermeerderen met 21% BTW en met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 226,-.


De beslissing

De kantonrechter:

5.1.
stelt vast dat er sprake is van een op Robidus rustende zorgplicht jegens [verzoekster] ten aanzien van het gebruik van de trap tussen de 16e en 17e verdieping in het trappenhuis in de Saen Tower te Zaandam;

5.2.
begroot de kosten van dit deelgeschil op € 2.420,-, te vermeerderen met 21% BTW alsmede met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 226,-; ECLI:NL:RBNHO:2018:7395