Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 011020 verzocht en toegewezen 15 x € 265,00 + 21% = € 4.809,74

RBNHO 011020 partijen gebonden aan eerdere expertises waaruit rb afleidt dat 11-jarig SO zonder ongeval geen verdiencapaciteit zou hebben gehad
- verzocht en toegewezen   15 x € 265,00 + 21% =€ 4.809,74

Onderdeel 4: kosten 

4.11.
[verzoeker] heeft gesteld dat Allianz gehouden is de gemaakte kosten in verband  met deze deelgeschilprocedure te vergoeden. Allianz heeft aangevoerd dat het gehanteerde  uurtarief bovenmatig is en dat de gedeclareerde uren gematigd moeten worden met drie uur.  De rechtbank zal dit onderdeel van het verzoek toewijzen, aangezien zowel het aantal uren  (15) als het tarief (€ 265,00 exclusief btw) haar redelijk voorkomen. Het verzochte bedrag  aan gemaakte uren van € 3.974,99 exclusief BTW komt neer op € 4.809,74 inclusief btw. Dit  bedrag wordt vermeerderd met het griffierecht ad € 304,00, zodat het totaal bedrag van kosten  € 5.113,74 bedraagt. 

Onderdeel 5: rapport terzijde/nieuw onderzoek 

4.12.
[verzoeker] heeft verzocht om een nieuw onderzoek door een kinderpsychiater,  indien het niet mogelijk is om uitspraken te doen over de situatie zonder ongeval omdat  daartoe een nieuwe deskundige dient te worden geraadpleegd. Allianz voert — kort gezegd  — aan dat de rechtbank op grond van de rapporten van [neuroloog] en [psychiater] voldoende is voorgelicht om een oordeel te kunnen vormen over de hypothetische situatie  zonder ongeval en er geen grond is voor een nieuw onderzoek door een andere psychiater. 

4.13.
De rechtbank overweegt dat [psychiater] in zijn rapport reeds geoordeeld heeft over  de situatie zonder ongeval (zie hiervoor onder 4.7). Daar komt bij dat [verzoeker] geen  zwaarwegende argumenten heeft aangevoerd tegen het rapport van [psychiater] (zie 4.3 t/m  4.8). Gelet hierop is er geen reden om het rapport van [psychiater] terzijde te schuiven en/of  een nieuw deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderdeel van het verzoek zal  worden afgewezen.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBNHO-011020, nu ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBNHO:2020:9259