Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 110320 verzoeker laat na te stellen en te onderbouwen wat de kosten zijn, toewijzing cf liquidatietarieven Kanton 2019 € 1.000,00

RBNHO 110320 monteur glaszetter staat op kunstobject, schuivend glaspaneel zorgt voor val; wg-er aansprakelijk; gebrekkig toezicht
- verzoeker laat na te stellen en te onderbouwen wat de kosten zijn, toewijzing cf liquidatietarieven Kanton 2019 € 1.000,00

Kosten deelgeschil

4.10.
De kantonrechter dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Bij de begroting van de kosten dient de kantonrechter de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Niet ter discussie staat dat het inroepen van rechtsbijstand redelijk is. Nu [verzoeker] heeft nagelaten te stellen en te onderbouwen wat de gemaakte kosten zijn, ziet de kantonrechter aanleiding om voor de begroting van de kosten aansluiting te zoeken bij de Liquidatietarieven Kanton 2019. Nu vaststaat dat mr. Cortet het verzoekschrift heeft opgesteld en dat zij [verzoeker] tijdens de mondelinge behandeling heeft vertegenwoordigd, begroot de kantonrechter de kosten op € 1.000,00 (2 punten x € 500,00), te vermeerderen met griffierecht van € 81,00.ECLI:NL:RBNHO:2020:1857