Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 220719 verzocht 11,9 uur x € 220,00 + 21%, totaal € 3.167,78, urenomvang beperkt tot 9 uur nav onweersproken verweer

RBNHO 220719 hersenletsel na val in trappenhuis; toedracht onduidelijk, niet tijdig onderzocht, wg-er aansprakelijk 
- verzocht 11,9 uur x € 220,00 + 21%, totaal € 3.167,78, urenomvang beperkt tot 9 uur nav onweersproken verweer

in vervolg op: rbnho-010818-zorgplicht-strekt-zich-uit-over-trap-en-het-trappenhuis-oordeel-over-schending-zorgplicht-buiten-bestek-deelgeschil

4.20.

[verzoekster] verzoekt op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv om een begroting van de kosten van dit deelgeschil, op basis van 11.9 uur aan werkzaamheden voor de advocaat van [verzoekster] , een uurtarief van € 220,00 per uur exclusief btw, en een totaal bedrag van € 3.167,78 inclusief btw. Zij verzoekt geen veroordeling van Robidus c.s. in die kosten. De kantonrechter zal daarom volstaan met een begroting. Bij die begroting moet de kantonrechter een redelijkheidstoets hanteren, in die zin dat zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten redelijk moeten zijn. Niet ter discussie staat dat het inroepen van rechtsbijstand redelijk is. Robidus c.s. hebben in het verweerschrift wel gemotiveerd betoogd dat de omvang van de kosten niet redelijk is en verzoeken die kosten te begroten op basis van maximaal 9 uur aan werkzaamheden, een uurtarief van € 220,00 per uur, vermeerderd met btw, dus op een bedrag van € 2.395,80 inclusief btw. [verzoekster] heeft op de zitting het verweer van Robidus c.s. op dit punt niet weersproken. De kantonrechter zal de kosten daarom begroten op een bedrag van € 2.395,80 inclusief btw en het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 81,00.

5 De beslissing
De kantonrechter:

5.1.
verklaart voor recht dat sprake is van een schending van de op Robidus rustende zorgplicht jegens [verzoekster] ten aanzien van het gebruik van de trap in het trappenhuis in de ‘Saen Tower’, en verklaart voor recht dat Robidus aansprakelijk is voor het ongeval van 4 november 2014 en de daaruit voortvloeiende schade;

5.2.
begroot de kosten van dit deelgeschil op € 2.395,80 inclusief btw en € 81,00 aan griffierecht. ECLI:NL:RBNHO:2019:6423