Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 230119 kosten gevorderd en toegewezen: 20 uur x € 250,- (?) + BTW en griffiegeld

RBNHO 230119 afwijzing plausibiliteit nek- en hoofdpijn klachten; verzoek aanvullende deskundigenrapportage toegewezen;
. Tegenverzoek inhoudend dat schade met € 18.500,00 volledig zou zijn betaald niet ontvankelijk
- kosten gevorderd en toegewezen: 20 uur x € 250,- (?) + BTW en griffiegeld

Kosten van de deelgeschilprocedure

4.11.
[verzoeker] verzoekt de kosten van deze procedure te begroten en VGA te bevelen dat bedrag te betalen aan [verzoeker].

Ook als een verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, dient de kantonrechter de kosten te begroten. Dit is alleen anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Dat is, anders dan VGA meent, niet het geval. [verzoeker] heeft het verzoek ingediend op grond van het standpunt van zijn medisch adviseur. Hoewel het verzoek voor het belangrijkste deel wordt afgewezen, was het ingenomen standpunt pleitbaar. Bovendien wordt een klein deel van het verzoek ook toegewezen.

4.12.
VGA heeft verweer gevoerd tegen het aantal in rekening gebrachte uren, in totaal 20 uur.
De kantonrechter houdt bij de begroting rekening met de volgende factoren.
Het gaat hier om een enigszins complexe zaak, maar van betrekkelijk geringe omvang. Gelet op de aard van de zaak (vaststelling oorzakelijk verband tussen ongeval en schade), de ervaring van de raadsman van [verzoeker] en het financieel belang van de zaak is de kantonrechter van oordeel dat het aantal aan het deelgeschil bestede uren (14), voldoet aan de dubbele redelijkheidstoets.

[verzoeker] heeft voorts de kosten verband houdend met de zitting begroot op 6 uur inclusief reistijd. De kantonrechter acht ook deze kosten redelijk, gezien voorbereidingstijd, feitelijke zittingsduur en reistijd.

Het verzochte zal daarom worden toegewezen. 
De aansprakelijkheid is door VGA erkend. Daarom zal VGA ook worden veroordeeld tot betaling van de begrote kosten.


De beslissing

De kantonrechter

inzake het verzoek

5.1.
bepaalt dat de pijnklachten van [verzoeker] aan zijn rechter schouder in juridisch causaal verband staan tot het [verzoeker] op 19 februari 2014 overkomen ongeval,

5.2.
beveelt VGA binnen een maand na heden medewerking te verlenen aan het door verzekeringsarts [E] doen laten beantwoorden van de vraag, zoals hiervoor onder 4.10 omschreven, hierbij de leidraad deskundigenonderzoeken in acht te nemen en bepaalt dat VGA alle hiermee verband houdende redelijke buitengerechtelijke kosten voor haar rekening dient te nemen,

5.3.
begroot op grond van artikel 1019aa Rv de kosten van deze procedure op € 6.338,- (inclusief btw en griffierecht), en veroordeelt VGA tot betaling van dat bedrag binnen zeven dagen na heden,

5.4.
wijst het verzoek voor het overige af ECLI:NL:RBNHO:2019:5496