Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNHO 260418 toegewezen, cf verzoek, 14 uur x 255, maar kantoorkst worden geacht in dit tarief verdisconteerd te zijn

RBNHO 260418 beroep op voorbehouden falen , invoering eigen risico niet in direct causaal verband met gevolgen ongeval 
- toegewezen, cf verzoek, 14 uur x 255, maar kantoorkst worden geacht in dit tarief verdisconteerd te zijn
 

Kosten
4.11.
[verzoeker] heeft verzocht de kosten van het deelgeschil te begroten op € 3.570, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW.

4.12.
DL heeft de verzochte begroting bestreden. Zij acht de omvang van de verzochte begroting niet redelijk. Een deel van de declaratie, ongeveer drie uur, betreft minnelijk overleg met DL. Afgezien hiervan acht DL 7 uur voldoende voor het onderhavige deelgeschil. De daarnaast door [verzoeker] begrote 4 uur voor nog te volgen werkzaamheden lijkt DL bovenmatig. Voor zover hierin de reisduur tegen een tarief van € 255,- is betrokken maakt DL hiertegen bezwaar. Ook maakt DL bezwaar tegen de kantoorkosten. Door digitalisering zijn deze kosten inmiddels relatief beperkt geworden, aldus DL. DL ziet de reden van 6% kantoorkosten bovenop een fors uurtarief niet in. Een begroting van maximaal € 2.856,- wordt door DL redelijk geacht.

4.13.
De rechtbank overweegt dat een totaal aantal uren van 14 voor een deelgeschilprocedure, inclusief mondelinge behandeling, niet onredelijk voorkomt. Uit de door mr. Snijder overgelegde urenspecificatie (productie 10 bij dagvaarding) kan niet worden opgemaakt dat, zoals DL stelt, van de tien gespecificeerde uren drie uur aan minnelijk overleg is besteed. De vier nadere uren voor de zitting en de voorbereiding daarvan, waarbij kennelijk ook de reistijd is begrepen, komt de rechtbank ook niet onredelijk voor. De bezwaren van DL tot zover zullen dan ook niet worden gehonoreerd.

Met betrekking tot het uurtarief overweegt de rechtbank het volgende. Hoewel het uurtarief boven het landelijk gemiddelde van € 225,- tot € 240,- ligt, ziet de rechtbank daarin op zichzelf geen grond om dit te matigen. Wel geeft dit tarief de rechtbank aanleiding om de verzochte kantoorkosten van 6% af te wijzen, omdat deze kosten verdisconteerd mogen worden geacht in genoemd uurtarief.

Dat betekent dat de kosten van dit deelgeschil begroot zullen worden op een bedrag van 
€ 4.606,70 (€ 3.570,- vermeerderd met 21% BTW en het betaalde griffierecht van € 287,-). ECLI:NL:RBNHO:2018:3805