Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNNE 230119 kosten verzocht en toegewezen: 11 uur x € 210,00 + 6% + 21% + verschotten + griffierecht

RBNNE 230119 Verweerder tilt verzoekster op na avondje stappen, komt ten val en is aansprakelijk
- kosten verzocht en toegewezen: 11 uur x € 210,00 + 6% + 21% + verschotten + griffierecht

Kosten

4.10.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv de kosten bij de behandeling van het verzoek te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Deze kosten dienen evenwel te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn.

4.11.
[verzoekster] heeft op basis van een tijdsbesteding van circa 11 uur aanspraak gemaakt op een bedrag van (in totaal) € 3.257,87 (inclusief BTW, kantoorkosten en verschotten). Het aantal uren dat mr. Van der Molen aan dit deelgeschil heeft besteed acht de rechtbank gezien de omvang van het geschil verdedigbaar en niet onredelijk. De rechtbank acht het geclaimde uurtarief voor een als ‘expert’ aan te merken advocaat eveneens redelijk. De rechtbank zal de kosten van het deelgeschil derhalve op de voet van artikel 1019aa Rv begroten op een bedrag van € 3.257,87 (inclusief BTW, kantoorkosten en verschotten).

Dit bedrag dient voorts te worden vermeerderd met het bedrag van € 291,00 ter zake griffierecht. Nu de verzochte verklaring voor recht (strekkende tot aansprakelijkheid van [verweerder] ) is toegewezen, zal de rechtbank [verweerder] veroordelen tot betaling van deze kosten aan [verzoekster] . ECLI:NL:RBNNE:2019:240