Overslaan en naar de inhoud gaan

RBNNE 301118 kosten verzocht en toegewezen € 14.598,68 inclusief kosten Baan Hofman; onbetwist, ook op het punt van de ES

RBNNE 301118 linksaffer in botsing met inhalende auto; ES 75%; ernst letsel voornamelijk veroorzaakt door te hard rijden
- voorschot € 25.000,00 voor comapatiënt.

- kosten verzocht en toegewezen € 14.598,68 inclusief kosten Baan Hofman; onbetwist, ook op het punt van de ES

Kosten

4.19.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa, lid 1 Rv de kosten van de procedure te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96, lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet (grotendeels) wordt toegewezen. Bij de begroting van de kosten dient de rechtbank de dubbele redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.20.
[verzoeker] maakt aanspraak op een bedrag van € 14.598,68 inclusief de kosten van het bureau Baan Hofman, de kantoorkosten van de advocaat van [verzoeker] en BTW over dit alles, te vermeerderen met het griffierecht ad € 895,00.

[verweerder sub 1] en Allianz hebben niet betwist dat ook indien sprake is van eigen schuld aan de zijde van [verzoeker] de onderhavige kosten tot op heden volledig voor vergoeding in aanmerking komen. Voorts is de hoogte van de gestelde buitengerechtelijke kosten niet betwist.

De rechtbank zal nu de kosten voldoen aan de wettelijke criteria de kosten als niet weersproken vaststellen op € 14.598,68, te vermeerderen met het griffierecht ad € 895,00.

4.21.
[verweerder sub 1] en Allianz zullen ieder hoofdelijk tot betaling van voornoemde bedragen aan [verzoeker] worden veroordeeld. ECLI:NL:RBNNE:2018:5388