Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 020318 kosten gevorderd 44,5 uur x 240,00; toegewezen 41 uur x 200 (+6 +21%)

RBROT 020318 producent aansprakelijk voor exploderende fles Moscato Fiorelli Spumante 
- kosten gevorderd 44,5 uur x 240,00; toegewezen 41 uur x 200 (+6 +21%)

4.30.
De kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 BW. Of het redelijke kosten zijn, hangt af van de vraag of het redelijk is dat die kosten zijn gemaakt én of de hoogte van deze kosten redelijk is. Dat het maken van de kosten redelijk is acht de rechtbank evident, gelet op het vastlopen van buitengerechtelijk onderhandelingstraject.

4.31.
Voor wat betreft het uurtarief acht de rechtbank, gelet op de complexiteit van de zaak en de werkervaring (advocaat sinds 2011) en het specialisme van mr. Van de Watering een uurtarief van € 200,00 en de na te noemen advocatenuren in het kader van dit deelgeschil redelijk. Een opslag van 6% voor kantoorkosten is een gebruikelijke opslag.

4.32.
De rechtbank begroot in redelijkheid de kosten voor de buitengerechtelijke behandeling op 25 uur en de kosten van dit deelgeschil op 16 uur, inclusief behandelingen ter zitting en reistijd.

Dit betekent dat deze dat de kosten voor de buitengerechtelijke behandeling worden begroot op € 5.000 (25 uren x € 200), plus 6% kantoorkosten (€ 300), vermeerderd met 21% BTW (€ 1.113), derhalve € 6.413.

De kosten van dit deelgeschil in engere zin worden begroot op € 3.200 (16 uren x € 200), plus 6% kantoorkosten (€ 192), vermeerderd met 21% BTW (€ 712,32), vermeerderd met het door [woonplaats] betaalde griffiegeld van € 287,00 en verschotten van € 533,80, derhalve op een bedrag van in totaal € 4.925,12.

4.33.
Het verzoek tot betaling van een voorschot van € 7.500 aan de advocaat van [woonplaats] zal worden afgewezen. De rechtbank acht voor een dergelijk voorschot geen rechtsgrond aanwezig, gelet op de onder 4.31 bedoelde veroordeling enerzijds en de omstandigheid dat [woonplaats] procedeert op basis van een toevoeging anderzijds. ECLI:NL:RBROT:2018:2407