Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 200320 kosten van deelgeschil, gevorderd: € 5.517,60 (16 u x € 270,- + 21 + 6%), toegewezen: € 2.087,25 ( 7,5 u x € 230,- + 21%)

RBROT 200320 BGK discussie; gevorderd: 13,18 x € 270,- + 21 + 6%= € 4.605,82 , veroordeeld tot: 10 x € 230,- + 21% = € 2.783,-
- afwijzing verzoek voorschot op nog te maken buitengerechtelijke kosten
- kosten van deelgeschil, gevorderd: € 5.517,60 (16 u x € 270,- + 21 + 6%), toegewezen: € 2.087,25 ( 7,5 u x € 230,- + 21%)

Kosten van dit deelgeschil

5.13.
Op grond van artikel 1019aa Rv dient in beginsel begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, komen de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking. Gelet op het voorgaande is deze uitzondering niet aan de orde.

5.14.
Mr. Eskes heeft de kosten van dit deelgeschil begroot op € 5.517,60. Daarbij moet volgens hem worden uitgegaan van de volgende uren:
- opstellen verzoekschrift: 8,0 uur
- bestuderen stukken: 2,0 uur
- overleg cliënt: 1,0 uur
- brieven diverse: 0,5 uur
- voorbereiding zitting 0,5 uur
- zitting (incl. reistijd) 4,0 uur

Totaal: 16 uur

5.15.
De kantonrechter acht de door mr. Eskes begrote uren te hoog. Het verzoekschrift is omvangrijk, maar bevat voor een groot deel standaardteksten en citaten uit rechtspraak en literatuur. De kantonrechter acht het redelijk om de tijd voor het opstellen van het verzoekschrift en de werkzaamheden die daaromheen hebben plaatsgevonden te begroten op 6 uur. De zitting heeft ongeveer 1 uur geduurd. Inclusief reistijd zal de tijd voor de zitting op 1,5 uur begroot worden. Dat betekent dat de tijd voor dit verzoekschrift op 7,5 uur begroot wordt.

5.16.
Gelet op het uurtarief van € 230,- inclusief kantoorkosten en exclusief btw worden de kosten van dit deelgeschil begroot op € 2.087,25 (= 7,5 uur x € 230,- x 21%). Dit bedrag moet worden vermeerderd met het door [naam verzoeker] betaalde griffierecht van € 499,-, zodat de kosten van dit deelgeschil € 2.586,25 bedragen. ECLI:NL:RBROT:2020:2346