Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 241018 kosten deelgeschil: gevorderd 16,1 uur x € 267,50; licht bovenmatig; toegewezen 12 uur x 267,50

RBROT 241018 schaderegelaar heeft geen recht op inzage in expertiserapport; voldoende dat medisch adviseur rapport kan inzien;
- kosten deelgeschil: gevorderd 16,1 uur x € 267,50; licht bovenmatig; toegewezen 12 uur x 267,50

Kosten deelgeschilprocedure

4.8.
De rechtbank stelt vast dat [verzoekster] deze procedure niet volstrekt onnodig of ten onrechte aanhangig heeft gemaakt, temeer nu een deel van het verzochte toewijsbaar is. Zoals door [verzoekster] verzocht zal de rechtbank op grond van artikel 1019aa lid 1 RV tot slot de kosten van de procedure begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking nemen.

4.9.
[verzoekster] heeft verzocht de kosten van de werkzaamheden van haar advocaat te begroten tegen een uurtarief van € 267,50, exclusief BTW. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van [verzoekster] toegelicht dat er met het (opstellen en voeren van) het deelgeschil als zodanig, met inbegrip van reistijd, een totaal aantal uren van 16,1 is gemoeid. Dit brengt het totaalbedrag op € 5.211,25 (inclusief BTW). Allianz voert verweer en stelt dat het uurtarief aanzienlijk is nu dit in geen verhouding staat tot de complexiteit van de zaak. Bovendien is de discussie ruim voorafgaand aan het deelgeschil al gevoerd.

De rechtbank is van oordeel dat de omvang van het aantal uren gelet op de omvang en inhoud van het verzoekschrift en de mate van complexiteit van het deelgeschil licht bovenmatig is. De rechtbank zal het aantal uren matigen tot 12 uur. Het uurtarief is, gezien het feit dat het een specialistenkantoor betreft en gezien het feit dat er geen kantoorkosten in rekening worden gebracht, niet onredelijk te noemen. Dit betekent dat de kosten worden begroot op € 3.962,10 (12 x € 267,50 x 21% BTW vermeerderd met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 78,00). Nu Allianz de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het [verzoekster] overkomen ongeval heeft erkend, zal zij in de hiervoor genoemde kosten worden veroordeeld. ECLI:NL:RBROT:2018:8874