Overslaan en naar de inhoud gaan

RBZWB 300419 verzocht 24,1 uur, toegewezen 10 uur x € 225,00 + 5%

RBZWB 300419 uurtarief in verband met intensieve zorg die door de partner van de benadeelde wordt gegeven € 30,00
- verzocht 24,1 uur, toegewezen 10 uur x € 225,00 + 5%

3.11.

Op grond van artikel 1019aa Rv begroot de rechter de kosten bij de behandeling van het verzoek in de beschikking, waarbij hij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking neemt. De rechtbank zal deze kosten begroten op tien uur tegen een uurtarief van € 225,00, vermeerderd met 5% kantoorkosten en btw, waarbij zij uitgaat van zes uur in verband met de voorbereiding en het opstellen van het verzoekschrift, twee uur in verband met het bestuderen van het verweerschrift en de voorbereiding van de zitting en twee uur in verband met de mondelinge behandeling. Bij deze begroting slaat de rechtbank geen acht op het overgelegde urenoverzicht nu dit onvoldoende is toegelicht en in een zodanig laat stadium is overgelegd dat [verweerster] daarop niet heeft kunnen reageren.

3.12.
Het is niet ongebruikelijk voor letselschadeadvocaten dat zij een uurtarief van € 225,00 in rekening brengen bij hun cliënten en dat tarief vermeerderen met 5% kantoorkosten. Waarom dat in dit geval onredelijk is, heeft [verweerster] niet toegelicht. Een begroting op basis van voornoemd uurtarief vermeerderd met 5% kantoorkosten oordeelt de rechtbank niet onredelijk. ECLI:NL:RBZWB:2019:2502